Ruszyła VII edycja „Liderów Filantropii” – konkursu dla firm, które dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem.

 Forum Darczyńców w Polsce rozpoczyna VII edycję ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Filantropii”, promującego społeczne zaangażowanie przedsiębiorców. Firmy małe, średnie i duże, które przeznaczają część swoich zysków na cele społeczne, mogą się ubiegać o tytuł lidera w dwóch kategoriach głównych i dodatkowych. „Liderem Filantropii 2013” zostanie przedsiębiorstwo, które przekazało w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz to, które przekazało najwięcej środków na cele społeczne. Forum planuje wyłonić również „Liderów Filantropii” w poszczególnych obszarach, tj. w edukacji i nauce, w kulturze i sztuce oraz w ochronie zdrowia i pomocy społecznej – spośród firm najbardziej aktywnych filantropijnie w danej dziedzinie. W ankiecie, której wypełnienie jest podstawą udziału w konkursie, znalazły się również pytania dodatkowe dotyczące strategii, procedur i raportowania – te posłużą do przyznania ewentualnych wyróżnień dla firm, które prowadzą działania filantropijne w sposób profesjonalny, długofalowy i przejrzysty. Laureatów poznamy w listopadzie br.

W każdej branży jest wielu przedsiębiorców, którzy wspierają bezinteresownie cele społeczne, przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności. Filantropi pomagają wyrównywać szanse edukacyjne, dotują opiekę zdrowotną i kulturę. Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum zauważa, że mimo iż brakuje statystyk i miarodajnych badań pozwalających precyzyjnie określić skalę dobroczynności firm, dzięki danym przekazanym przez uczestników konkursu od siedmiu lat możemy obserwować rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce. Tylko w ciągu sześciu minionych lat przekazali oni łącznie na cele społeczne imponującą kwotę ponad 414 milionów złotych! „Konkurs jest w pełni demokratyczny – podkreśla Magdalena Pękacka. – Dzięki dwóm kategoriom dotychczas laureatami były zarówno największe spółki w Polsce, jak i małe, lokalne firmy. Te ostatnie przodują szczególnie w kategorii procentowej. Rekordzista przeznaczył 18% swoich dochodów na filantropię – gdy zweryfikowaliśmy te dane było to zaskoczenie nie tylko dla nas, ale też dla samej spółki!”

W pierwszym etapie tegorocznej edycji konkursu przedsiębiorcy otrzymają do wypełnienia krótką ankietę. Są w niej pytania dotyczące m.in. kwot przekazanych na cele społeczne oraz sposobu prowadzenia działalności filantropijnej (bezpośrednie dotacje, własna fundacja, itd.). Forum Darczyńców przyjmuje wypełnione ankiety do 16 września br. W drugim etapie wybrane odpowiedzi z ankiet zostaną zweryfikowane przez audytorów z firmy PwC, która od początku istnienia konkursu przeprowadza weryfikację wyłonienia zwycięzców.

Które firmy znajdą się w tym roku w gronie „Liderów Filantropii” dowiemy się w listopadzie, podczas uroczystej gali w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Patronat medialny nad konkursem objęły portale: odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespoleczne.pl i ngo.pl. Redakcyjny patronat sprawuje Gazeta Wyborcza.

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych organizacji przyznających dotacje na cele społeczne. Forum promuje i wspiera rozwój filantropii.

Informacji udziela: Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl, tel. 535 990 910 http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci,909,vii_edycja_konkursu_liderzy_filantropii_rozpoczeta