Człowiek w burzy

NGO-sy to podmioty szczególne – z zasady demokratyczne, twórcze, spontaniczne. Ale nawet takimi ciałami trzeba jakoś zarządzać. Jak to robić w czasach kryzysu?

Polecamy film, który jest zapisem #ngoplLIVE z kwietnia 2020. Czy po roku doświadczeń inaczej patrzymy na poruszane wtedy zagadnienia? Jak udało nam się wprowadzić w życie przedstawione podpowiedzi? Czy problemy początku pandemii są nadal aktualne? Co z naszych przewidywań sprzed roku się sprawdziło?

https://publicystyka.ngo.pl/liderstwo-i-zarzadzanie-w-czasach-kryzysu-film