konsultacje

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.
Konsultacje będą prowadzone w okresie od 25 maja do 1 czerwca 2020 roku. 

Opinie i uwagi należy zgłaszać:

a) osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub

b) przesyłać na adres poczty elektronicznej: stypendia@mosir.sosnowiec.pl

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca – projekt

Formularz zgłoszenia opinii – konsultacje z organizacjami pozarządowymi