rece

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu powoływania, organizacji oraz trybu działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje trwają do 15 maja.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz uwag