Zarząd województwa śląskiego ogłosił otwarte konkursy ofert:
w dziedzinie kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, szkolenia w zakresie sportów lotniczych, sporty motorowe)
w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów, innych imprez o tematyce gospodarczej oraz promujących przedsiębiorczość, promowanie atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych Województwa Śląskiego.
Priorytetowo będą tu traktowane oferty dotyczące zagadnień z zakresu polityki antysmogowej oraz poradnictwa prawnego w zakresie samozatrudnienia.
Terminy składania ofert: 7 i 8 lutego 2017