Konkurs Polska Dla Wszystkich

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszy projekt zrealizowany w ramach akcji ogólnokrajowej "Polska dla wszystkich". Do konkursu można zgłaszać nigdzie wcześniej nie realizowane projekty. Nalezy je zarejestrować na stronie http://www.polskadlawszystkich.pl do 15 października, realizacja w przestrzeni publicznej musi nastąpić 17 października 2013.