Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa.

Szczegóły w zakładce: Konkursy