تحقیق در پروژه ثبت املاک

Wojewoda Śląski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku – na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w tym roku przeznaczono kwotę w wysokości 80 tys. złotych.

Otrzymana w wyniku konkursu dotacja może być przeznaczona na następujące zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:

  • utrzymanie gotowości ratowniczej,
  • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
  • zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego,
  • prowadzenie działań ratowniczych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie warunków do udzielania pomocy na obszarach wodnych w województwie śląskim.

Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu, a więc 1 kwietnia 2019 roku.  Szczegóły naboru:

http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-ofert-z-zakresu-ratownictwa-wodnego-w-2019-roku