humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas, występuje z inicjatywą przyznawania dorocznych, regionalnych wyróżnień dla osób i instytucji, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Zagłębiowskie Nagrody “Humanitas” są przyznawane Zagłębiakom wybitnie zasłużonym dla życia społecznego regionu, kształtującym wartościowy wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego.

Laureat w kategorii Promocyjnej otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną.

 Organizacje pozarządowe mogą nominować osoby oraz instytucje zasłużone dla regionu zgodnie z wymogami regulaminowymi na karcie zgłoszeniowej (w załączniku) do 20 maja 2016 roku. Zgłoszenia należy przesłać na dołączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec (z dopiskiem: Zagłębiowska Nagroda „Humanitas”, edycja) lub e-mailowo na adres: piotr.celej@humanitas.edu.pl Decyzję o wyborze tegorocznych laureatów konkursu podejmie Wysoka Kapituła na posiedzeniu 24 maja br. Uroczysta gala wręczenia Nagród „Humanitas”, odbędzie się 21 czerwca 2016 roku o godz. 17.30, Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.

Więcej na stronie http://www.humanitas.edu.pl/Zaglebiowska_Nagroda_Humanitas