Konkurs Fotograficzny "Europa w moim regionie"

Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym Komisji Europejskiej pt. „Europa w moim regionie”. Termin zgłaszania zdjęć upływa 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Aby mieć szansę na wygraną sprzętu fotograficznego o wartości 1000 euro i wycieczki do Brukseli w październiku 2013, wystarczy zrobić zdjęcie dowolnego projektu oznaczonego plakietką UE lub tablicą informacyjną z widoczną flagą UE, wskazującą na finansowanie unijne.

Zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (billboard, znak czy tablicę z flagą UE oraz informacją o finansowaniu) należy zamieścić je na stronie Europe in my region  na Facebooku.

Kategorie konkursowe:

  • „Mój projekt” – to kategoria otwarta dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE, czyli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności. Konkurs jest więc przeznaczony dla beneficjentów Programów Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Europejskiej Współpracy Terytorialnej i regionalnych programów operacyjnych.
     
  • „Naoczny świadek” – to kategoria dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy mają oczy otwarte na zmiany czy to w swoim najbliższym otoczeniu, czy podczas wakacyjnych podróży.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze publicznego głosowania oraz przez jury złożone ze specjalistów ds. komunikacji i fotografii.

W każdej kategorii zostanie wybranych dwoje zwycięzców; jeden w głosowaniu internetowym i jeden wybrany przez jury. Zdjęcia będą oceniane pod względem ich jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Więcej na: 
Stronie Komisji Europejskiej na Facebooku