Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych UM w Sosnowcu rozpoczyna konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich, którzy chcą pokazać nam co robią „po godzinach”.

Tematyką konkursu jest działalność mieszkańców Sosnowca na terenie Miasta. Prace mogą dotyczyć wszelkiej aktywności, wzajemnych spotkań, treningów, gier i zabaw, pielęgnowania swoich zainteresowań czy angażowania się w życie społeczne Gminy. Interpretacja jest dowolna :)!

Nadesłane fotografie ozdobią ściany Centrum Aktywności Społecznej – nowopowstającej “filii” SCOP przeznaczonej dla wszystkich osób, niekoniecznie zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, a chcących w jakikolwiek sposób działać na rzecz mieszkańców Sosnowca.

Do tej pory Centrum koncentrowało się wyłącznie wokół działań na rzecz III sektora. W naszej codziennej działalności dostrzegamy jednak duże zapotrzebowanie na pomoc w realizacji różnego rodzaju pomysłów – grupom nieformalnym.

W ramach działań CAS chcemy również zwrócić szczególną uwagę na pracę z młodzieżą. Naszą misją jest między innymi kształtowanie zaangażowania społecznego wśród mieszkańców Miasta a ten proces najlepiej zaczynać od najmłodszych lat życia.

Siedziba CAS będzie znajdowała się na Placu Kościuszki 5. Więcej szczegółów wkrótce.

Regulamin konkursu do pobrania

Formularz zgłoszeniowy