logo fundacja kronenberga

Fundacja Kronenberga ogłasza konkurs dotacyjny na działania w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu pomocowego udzielane będą dofinansowania dla instytucji non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA (Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży), ROZWÓJ LOKALNY (Priorytety opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka przedsiębiorczości). W ramach wszystkich obszarów programowych finansowane będą takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Termin składania wniosków upływa 27 marca.

Szczegółowe informacji na stronie Fundacji: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski