o196 1

Zapraszamy do udziału w konkursie na Wolontariusza Roku 2015 “Barwy Wolontariatu”. Zgłoszenia do końca października.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest organizatorem konkursu w województwie śląskim.

Konkurs kierowany jest do organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność na wielu polach. Konkurs jest również szansą na promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współdziałania organizacji z wolontariuszami.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Śląskiej Gali Wolontariatu w grudniu w Katowicach. Zgłoszenia laureatów zostaną następnie przekazane do etapu ogólnopolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października.

Regulamin konkursu:
pobierz plik pdf

Formularz zgłoszeniowy:
pobierz plik pdf
pobierz plik doc

Fot. Tomasz Kiełkowski (zdjęcie ze Śląskiej Gali Wolontariatu 2014)

Źródło:slaskie-wolontariat.org.pl