młodzi1

11 i 12 marca br. w siedzibie Caritas odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „Młodzi Jałmużnicy”. Przedstawiciele Szkolnych Kół Caritas wzięli udział w warsztatach.

Piotr Hobler i Przemysław Wojciechowski przedstawiciele wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zatrzymując się nad słowami z Pisma Świętego “Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące ” (Iz 50,4a) w codziennej modlitwie ukazali siłę motywacji do niesienia pomocy innym.  Wędka czy ryba? Jak mądrze pomagać? Czy Bóg może mieć plan na życie człowieka? Młodzież pracując w grupach analizowała problem społeczny, poszukiwała najlepszej formy pomocy oraz zastanawiała się jak dotrzeć do człowieka z Chrystusem i zanieść mu nadzieję.

Wolontariusze zostali także wprowadzeni do nowego projektu Caritas  „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Encyklika Laudato Si’ poświęcona trosce  o wspólny dom stanowi poruszający apel Papieża Franciszka o ochronę środowiska i jego ratowanie. To wnikliwe spojrzenie na rzeczywistość ziemi i żyjących na niej stworzeń. Ojciec Święty analizuje szkody dla środowiska wynikające z działania ludzi i bezkrytycznego podporządkowania się ekonomii i technologii, a zarazem promuje nowy refleksyjny, odpowiedzialny i ekologiczny styl życia. Papież wyraża nadzieję, iż encyklika ta pomoże rozpoznać wielkość, pilność i piękno wyzwania, wobec którego stoi ludzkość w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Młodzież w ramach  projektu będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach przekazujących wiedzę dotyczącą ekologii integralnej oraz zdobywać umiejętność prowadzenia kampanii społecznych. Posłużą temu również warsztaty międzynarodowe oraz spotkania z ekspertami. Wolontariusze będą animować inicjatywy dla rozwiązywania lokalnych problemów ekologicznych w duchu encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si’.