W dniach 17.06.2023 – 23.06.2023 sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt o tematyce ekologicznej “$av€ the Planet”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży w Białym Dunajcu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Colegiul National “Mihail Sadoveanu” z Rumunii oraz Ister-Granum Korlatolt Felelossegu Europai Teruleti Egyuttmukodesi Csoportosulas z Węgier.

Wciąż rosnąca inflacja powoduje, że mierzymy się z problemami natury ekonomicznej i szukamy różnych możliwości ograniczania wysokich wydatków w skali mikro i makro. Natomiast na dalszy plan została odsunięta troska o naszą Planetę, która wciąż jest zanieczyszczana.

Celem wspólnego przedsięwzięcia było:

– poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat negatywnych skutków zanieczyszczenia Planety (wpływ na środowisko naturalne, klimat, ale także nas – ludzi);

– poszerzenie i rozwój kompetencji z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych;

– rozwinięcie umiejętności ekologicznych, nawyków i postaw, które pozwolą odpowiednio dbać o środowisko naturalne przy zachowaniu balansu ekonomicznego, w kontekście rosnącej inflacji;

– poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat zastosowania źródeł odnawialnej energii; korzystania z transportu ekologicznego; różnego rodzaju form oszczędzania energii czy wody, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania; różnego rodzaju form ograniczania marnowania żywności i innych surowców;

– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu ekologicznego i ekonomicznego dbania o środowisko, a także rozwój kreatywności i innowacyjności przy wprowadzaniu odpowiednich działań, których zadaniem będzie nie tylko dbanie o Planetę, ale także o domowy budżet;

W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy projektu “$av€ the Planet” dyskutowali na temat tego, w jaki sposób problemy inflacji i kryzysu ekonomicznego wpływają na naszą Planetę, ochronę środowiska i zachowania ekologicznego oraz poruszyli tematykę skutków zanieczyszczenia i degradacji Planety przez ludzką działalność. Zapoznali się z zagrożeniami tj. zmiany klimatyczne, katastrofy ekologiczne; migracje ludności spowodowane zmianami środowiskowymi; problemy zdrowotne i choroby, które pojawiają się na skutek tych zmian.

Poznali, jak wygląda proces wytwarzania prądu elektrycznego; jaki wpływ jego produkcja ma na środowisko naturalne; w jaki sposób najczęściej go marnujemy oraz jak możemy temu zapobiegać, przyczyniając się do dbania o domowy budżet i środowisko naturalne.

Zapoznali się z procesem produkcji żywności i jego wpływem na środowisko naturalne i klimat, jak również dyskutowali nad wskazówkami, które pomogą młodym ludziom zapobiegać marnowaniu żywności, przyczyniając się tym samym do oszczędności w domowym budżecie.

Debatowali również o tym, w jaki sposób podróżować, nie szkodząc Planecie, a także dbając o swoje oszczędności;

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę, związaną z tematyką energii promieniowania słonecznego, geotermalną, wiatru, hydroenergii, biomasy czy fal i pływów morskich. Dyskutowali o korzyściach i wadach odnawialnych źródeł energii; ich wpływie na środowisko naturalne; możliwościach zastosowania poszczególnych rodzajów energii w gospodarstwach domowych; innowacjach w zakresie odnawialnych źródeł energii; jak również o aspekcie ekonomicznym w stosunku do klasycznych źródeł energii;

Tradycyjnym punktem wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania “$av€ the Planet”. Każdy zespół zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Uczestnicy projektu “$av€ the Planet” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Oczyszczalni Ścieków w Zakopanem, prowadzonych przez eksperta (przedstawiciela SEWiK), w ramach których podjęli tematykę wody – jej oszczędzania i marnowania, a także zanieczyszczania i oczyszczania. Zapoznali się z procesem oczyszczania wody, a także z wykorzystaniem odpadów, powstałych w procesie oczyszczania. W ramach zajęć dowiedzieli się jak my – ludzie i nasza ludzka działalność wpływa na zanieczyszczanie wody; jakie są negatywne skutki zanieczyszczania wody.

Spotkanie z ekspertem było również możliwością, aby podzielić się swoim doświadczeniem, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkania, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.