co gdzie kiedy

Rozkład jazdy:

  • Szkolenie o tematyce „Nowe akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” –17 listopada 2018 r., godz. 10.00 – 14.00., Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, sala sesyjna, II piętro.
  • Szkolenie: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU- 21 listopada 2018r., godzina 14.00, Siedziba SCOP, Plac Kościuszki 5, II piętro, pokój 207.
  • Szkolenie: Zakładanie organizacji, dostosowanie się organizacji do obowiązujących przepisów, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, standard formalno-prawny działania organizacji pozarządowych. Udział NGO w tworzeniu polityk publicznych, narzędzia konsultacji, zasady partycypacji.- 26 listopada 2018r., godzina 14.00., Siedziba SCOP Plac Kościuszki 5, Sosnowiec, II piętro, pokój 207.
  • Warsztaty Rękodzieła – Baletnica na płótnie- 27.11.2018r., od godziny 14.00 w siedzibie SCOP, Pl. Kościuszki 5.
  • Spotkanie Integracyjne dla Sosnowieckich Organizacji- 28 listopada, od godziny 17.00., Siedziba SCOP, II piętro, pokój 207, od godziny 17.00.
  • Kurs „Choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych”- 1 grudnia 2018r., Siedziba SCOP, II piętro, pokój 207, godzina 10.00. 
  • Kurs Tańca w kręgu – Circle Dance- 2 grudnia 2018r., Siedziba SCOP, II piętro, pokój 207, godzina 10.00. 
  • Bezpłatne porady księgowe – 5 grudnia 2018r., Siedziba SCOP, Plac Kościuszki 5,godzina 16.00., II piętro, pokój 212.
  • Wigilia Dla Sosnowieckich Organizacji Pozarządowych- siedziba SCOP,19 grudnia 2018r., Plac Kościuszki 5, II piętro, pokój 207., od godziny 17.00. 

Zapisy na szkolenia przyjmujemy pod numerem telefonu 32 263 32 22.