W dniu 11 sierpnia 2014r. rozpoczęła się kolejna edycja konkursu fotograficznego pn. “PIĘKNO LASU FSC”, którego organizatorem jest FSC Polska, krajowy oddział międzynarodowej organizacji pozarządowej Forest Stewardship Council, zajmującej się promocją odpowiedzialnego leśnictwa poprzez certyfikację gospodarki leśnej oraz produktów z drewna.

 

ADRESACI:
Konkurs skierowany jest do uczniów, studentów, ekologów, leśników i wszystkich osób, które w amatorski sposób zajmują się fotografią i są wrażliwe na piękno przyrody.

TEMATYKA I CEL KONKURSU:
Jak co roku, celem konkursu jest promocja idei odpowiedzialnego leśnictwa FSC, będącej kompromisem między gospodarką leśną, a ochroną przyrody.

Prace konkursowe powinny ujmować różne aspekty leśnictwa oraz przedstawiać las w jak najszerszym kontekście. Po rozstrzygnięciu konkursu, wybrane fotografie zostaną wydane w formie kalendarza promującego ideę FSC.
Dla laureatów konkursu przewidziano wysokie nagrody pieniężne (łączna pula nagród przekracza 4000 PLN) a także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej FSC Polska
http://pl.fsc.org/2014/08/iv-edycja-konkursu-fotograficznego-piekno-lasu-fsc/