Wydział Kultury i Sportu przypomina o upływającym terminie składania wniosków o przyznanie:     Miejskiego stypendium sportowego na II półrocze 2014 r. Z uwagi na fakt ,iż 31 maja br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy , w myśl art. 57 & 4 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego , jako ostatni dzień terminu składania wniosków wyznacza się najbliższy następny dzień powszedni tj. 2 czerwca 2014r.