eras

Szanowni Państwo,
zbliżają się terminy składania wniosków z programu Erasmus+, dlatego uwzględniając Państwa zapytania organizowane są trzy terminy szkolenia, na którym omówione zostaną dwa wnioski!
Poniżej znajdziecie informacje, do którego sektora oraz akcji należą Wasze potrzeby.

SEKTOR Edukacja Szkolna
Kto może wnioskować?
Publiczne i niepubliczne placówki zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na dowolnym poziomie:
przedszkola
szkoły podstawowe
szkoły średnie na poziomie II stopnia
Z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna.

AKCJA 2
„Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół średnich i artystycznych oraz przedszkoli.

Na co można pozyskać fundusze:
krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat), wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).

Kto może wyjechać?
a) uczniowie:
w dowolnym wieku na okres od 5 dni do 2 miesięcy,
mający co najmniej 14 lat na okres 2–12 miesięcy,
b) pracownicy:
nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna

SEKTOR Młodzież
Kto może wnioskować?
Każda publiczna lub niepubliczna placówka prowadząca edukację pozaformalną (zajęcia dodatkowe) dla młodzieży w wieku od 13 do 30 lat, w tym przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe.

Ponadto, m.in.: domy kultury, biblioteki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, fundacje i stowarzyszenia oraz nieformalne grupy młodych osób.

AKCJA 1
„Mobilność edukacyjna”
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół wszystkich typów oraz organizacji pracujących z młodzieżą.

Na co można pozyskać fundusze:
Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości).
Zagraniczne wyjazdy dla kadry obejmujące szkolenia, wizyty studyjne, seminaria, spotkania oraz staże dla kadry trwające od 2 dni do 2 miesięcy.

Kto może wyjechać?
młodzież w wieku 13–30 lat,
osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku).

Warsztaty komputerowe z pisania wniosków
Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+

Szkolenie poprowadzi: dr Małgorzata Kasperczakowa – praktyk i doradca w zakresie finansowania placówek oświatowych.

O prelegentce:
Założycielka pracowni Edytorium.pl. Pracownik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, w którym odpowiada m.in. za pozyskiwanie grantów na projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz NGO. Praktyk z bogatym doświadczeniem w opracowywaniu wniosków, raportów i sprawozdań finansowych. Koordynator projektów. Autorka wniosków o fundusze m.in. z Comeniusa i jego następcy – programu Erasmus+. Prowadzi warsztaty z pisania wniosków.

Dlaczego warto?
Prelegent wypełni z Państwem przykładowy wniosek (formularz ERASMUS+) oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne pole po polu.
Otrzymają Państwo przed szkoleniem dokumentację do pobrania, w tym formularz wniosku do programu ERASMUS+.
Prelegent pokaże Państwu, jak napisać wniosek tak, aby placówka nie musiała dokładać żadnych środków własnych i mogła sfinansować koszty zarządzania projektem.

Program:

Blok I

Możliwości wykorzystania funduszy ERASMUS+ przez szkoły wszystkich typów i poziomów oraz NGO, m.in. na:

Międzynarodowe wymiany uczniów:
bez ograniczeń wiekowych oraz dla młodzieży w wieku 13+
związanych z edukacją formalną lub z edukacją pozalekcyjną
dotyczących wymiany dobrych praktyk między placówkami
związanych z pogłębianiem zainteresowań uczniów, poznawaniem kultury partnerskich krajów, realizacją ciekawych projektów edukacyjnych
Międzynarodowe spotkania kadry
Wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy
Wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Zasady korzystania z programu unijnego ERASMUS+

które placówki mogą skorzystać z funduszy i jakie kryteria musi spełniać placówka
jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu
zdefiniowanie konkretnych potrzeb placówki, które może zaspokoić program.

 

Blok II

Praktyczne warsztaty z pisania wniosku o dotację – przygotowanie do złożenia wniosku:

rejestracja w bazie ECAS, na portalu użytkownika i systemie URF
wymagana dokumentacja formalna dla różnych typów placówek
wypełnianie generatora wniosków krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, jak mierzenie stopnia (ilościowe i jakościowe) realizacji celów projektu, rozpowszechnianie itp.
najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania wniosków
Przerwa na lunch

Blok III

Zasady tworzenia projektu krok po kroku

zakres i czas trwania projektu
kluczowe elementy projektu – cele zgodne z priorytetami programu, metody mierzenia stopnia osiągnięcia celów, metody rozpowszechniania
harmonogram realizacji projektu – załącznik wymagany przez Narodową Agencję.
Pozyskiwanie partnerów do współpracy

praktyczne metody znajdowania partnera
kryteria, jakie musi spełniać partner w projekcie.

Blok IV

Zasady realizacji projektu zgodnie z wymogami ERASMUS+

finansowanie kosztów zarządzania projektem, funkcja koordynatora projektu
możliwości wykorzystania środków na cele własne placówki.

WAŻNE!
Unia finansuje 100% kosztów projektu!
Placówka nie dokłada żadnych środków własnych.
Terminy i lokalizacje
8 lutego Poznań
11 lutego Kraków
18 lutego Warszawa

Więcej na:
WWW: szkolenia-erasmus.org
Telefon: 696 591 020
Mail: szkolenia@semantika.pl