sala gim

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli)

 

Projekty, których dotyczy konkurs:

1. Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na poziomie gmin – EAC/S14/2018

W ramach tego działania wspierane są organizacje promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym, które mają na celu rozpowszechnianie pozytywnych wartości sportu. Działanie to zostanie zrealizowane w dwóch częściach:

celem części pierwszej jest zachęcanie do budowania potencjału w celu wspierania organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację uprawiania sportu na poziomie gmin w całej UE;
celem części drugiej jest wspieranie tworzenia sieci powiązań oraz działań w zakresie wymiany informacji między gminami w obszarach związanych ze sportem.
Szczegółowe informacje dot. zaproszenia:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/summary_pl.pdf

2. Wymiany i mobilność w sporcie – EAC/S15/2018

Celem tego działania jest zapewnienie personelowi sportowemu (m.in. trenerom, instruktorom, menedżerom oraz wolontariuszom) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Wymiany osób, pomysłów i dobrych praktyk mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich organizacji oraz sportu jako całości.

 

Szczegółowe informacje dot. zaproszenia:

Tutaj i Tutaj