Dzialaj Lokalnie logo rgb

Osoby działające w organizacjach pozarządowych w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, potrafiące pozyskiwać finanse i chcące wspierać aktywność mieszkańców mogą zgłaszać się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”. Jak informuje Katarzyna Kunert z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, poszukiwani są nowi kandydaci na Ośrodki Działaj Lokalnie, a wnioski można składać do 10 września. Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ośrodki.

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu.

W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe Ośrodki Działaj Lokalnie będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ośrodków.

Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Działaj lokalnie” to projekty powstające w małych miastach i wsiach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL na http://www.dzialajlokalnie.pl/.