Malarz na chodniku

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że od 2 stycznia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do wykonania w 2021 roku. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 roku (28 luty 2021 r. jest dniem wolnym od pracy). Zalecamy, aby wnioski wysyłać pocztą (decyduje się data stempla pocztowego), ew. składać w siedzibie urzędu – do skrzyni przed biurem podawczym (potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane będzie na prośbę wnioskodawcy na wskazany adres e-mail – taka prośba powinna być załączona najlepiej na oddzielnej kartce na początku wniosku). Jednocześnie informujemy, że regulamin dotacji oraz druki wniosków nie ulegają zmianie. Wnioski w formacie Word dostępne są w zakładce formularze: (http://wkz.katowice.pl/strony/formularze/dotacje-i-refundacje). W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Martą Piekarz e-mail: martapiekarz@wkz.katowice.pl lub tel: 32 253-77-88 wew. 25 (kontakt telefoniczny może być utrudniony z uwagi na pracę zdalną pracownika).