W maju br. PFRON zamierza uruchomić nabór wniosków w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Założeniem Programu jest:

 • zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
 • utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,
 • likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

We wniosku należy wskazać, jakie bariery architektoniczne zostaną usunięte, w oparciu o zapisy art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zapewnianie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-18889037

Program skierowany jest do:

 • Jednostek samorządu terytorialnego,
 • Kościołów lub innych związków wyznaniowych,
 • Organizacji pozarządowych,
 • Podmiotów leczniczych w których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Ponadto:

 1. Dofinansowanie w poszczególnych modułach wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.
 2. Beneficjent zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej 20% wkładu własnego.
 3. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu. Nie mogą również stanowić wkładu własnego.
 4. Okres trwałości projektu w ramach Programu wynosi 10 lat od momentu rozliczenia dofinansowania projektu.
 5. Planowane działania muszą uwzględniać uniwersalne projektowanie lub racjonalne usprawnienia, o których mowa w art. 2 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
 6. Beneficjenci zobowiązani są do poinformowania opinii publicznej, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji (np.: stron internetowych, mediów, ogłoszeń) o dostępności obiektu lub możliwości skorzystania z usługi przez osoby z niepełnosprawnościami.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dostepna-przestrzen-publiczna-nowy-program-pfron/