ekologia swiadomosc ekologiczna edukacja

          NFOŚiGW w Warszawie planuje przeznaczy prawie 50 mln zł na edukację ekologiczną. Beneficjentami konkursu mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające osobność prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacje na temat konkursu: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1262,trwaja-trzy-nabory-w-ktorych-nfosigw-dofinansuje-edukacje-ekologiczna.html

Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r.

Więcej szczegółów o naborze: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/