pistolet

Do 6 maja można składać do MON wnioski o dofinansowanie budowy strzelnicy. Zakwalifikowane do programu samorządy mogą zyskać maksymalnie 800 tys. zł w przypadku budowy strzelnicy 100-metrowej i 1 mln 200 tys. zł gdy wybudują obiekt 200-metrowy.

Celem konkursu – jak uzasadnia Ministerstwo Obrony Narodowej – jest dofinansowanie budowy obiektów, które umożliwią “prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił”.

Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie przez samorząd odpowiednią nieruchomością i pokrycie co najmniej 20 proc. kosztów budowy, w tym jej pierwszego wyposażenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-nr-22019wwzs

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON pod numerami telefonów: 261 840 150, 261 874 717 oraz 261 840 182.

Dokumenty można składać do dnia 6 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 31 maja br.