tesco

25 lutego rusza I edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, skierowanego do organizacji społecznych i grup nieformalnych. Inicjatywa obejmie swoim zasięgiem całą Polskę – podzieloną na 160 okręgów. W każdym z nich zostanie przyznany grant w wysokości 5 000 zł.

Dzielnice przyjazne rodzinom, integracyjne place zabaw, kluby naukowe dla dzieci, boiska piłkarskie, seminaria z zakresu zdrowia oraz zajęcia i warsztaty edukacyjne… To tylko kilka propozycji, które można podarować swojej miejscowości.

W nowym programie „Decydujesz, pomagamy” każdy ma możliwość zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów, których do tej pory nie miał szansy wprowadzić w życie, dlatego zgłaszać się mogą zarówno organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jak i grupy nieformalne (np. kluby osiedlowe, koła naukowe czy kółka zainteresowań). Ważne, by zgłoszony projekt miał na celu zmianę bliskiego otoczenia, wspierał społeczności lokalne, a także zachęcał mieszkańców do współdziałania i zaangażowania w realizację projektu.

Mechanizm inicjatywy jest prosty, nie wymaga od uczestników skomplikowanych formalności, a przyłączenie się do niej jest ogromną szansą na pomoc swojej bliskiej okolicy i jej mieszkańcom. O tym, która organizacja otrzyma grant, zadecydują mieszkańcy poszczególnych okręgów w otwartych głosowaniach, które odbędą się w maju w sklepach Tesco.

– Wiele osób czuje potrzebę wpływania na swoje otoczenie i wprowadzania pozytywnych zmian, ale brakuje im do tego narzędzi. Organizacje pozarządowe czy lokalni liderzy borykają się z brakiem środków finansowych czy możliwości promocji swoich działań – mówi Łucja Krzyżanowska, przedstawicielka Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, partnera merytorycznego programu. – Dlatego też bardzo cenne są takie inicjatywy jak programy grantowe, które nie tylko zapewniają finansowe wsparcie, ale i jednoczą lokalną społeczność wokół wspólnego celu, pozwalają przełożyć marzenia na działania. Dają tym samym duży zastrzyk energii.

Dzięki zaangażowaniu klientów i elastycznym zasadom otwartym także na grupy nieformalne, program jest również odpowiedzią na rosnącą wśród Polaków potrzebę współdecydowania o swoim bliskim otoczeniu. Badanie „Aktywność Społeczna Polaków” ‒ przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej* – dowodzi, że aż 66% Polaków deklaruje potrzebę angażowania się w pomoc innym. 77% respondentów wierzy, że jednocząc siły, mają większą szansę rozwiązać problemy swojego otoczenia.

Inicjatywę wspiera Partner Strategiczny – Fundacja Tesco Dzieciom oraz Partner Merytoryczny – Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Wnioski można składać w terminie 7 marca – 3 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy  oraz Twitterze: twitter.com/TescoMediaPL