Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Panem Tomaszem Ryrak – kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu.

SCOP: Co skłoniło Państwa do utworzenia na terenie Sosnowca Warsztatów Terapii Zajęciowej?

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1993 roku i był trzecim takim ośrodkiem w kraju a pierwszym na terenie miasta Sosnowca. Powstał na bazie świetlicy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy po ukończeniu szkoły nie mieli żadnych perspektyw dalszego rozwoju czy też dostępu do wszechstronnej rehabilitacji –  głównie społecznej. Budynek wraz z ogrodem mieszczący się przy ul. Mikołajczyka 55 został przekazany przez ówczesne władze miasta Sosnowca na rzecz osób niepełnosprawnych związanych z Fundacją im. Brata Alberta. W tamtym czasie w wyniku przemian gospodarczych zostały zlikwidowane spółdzielnie inwalidów co pozbawiło osoby niepełnosprawne miejsc pracy i możliwości funkcjonowania w społeczeństwie.

SCOP: Proszę przybliżyć nam profil działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ?

Obecnie mamy 43 uczestników i są to osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta Sosnowca. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończone 18 lat oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz skierowania do terapii zajęciowej.

SCOP: Czy Warsztaty są odpłatne dla uczestników?

Zajęcia i pobyt w Warsztacie jest bezpłatny gdyż ośrodek tego typu finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urząd Miasta w Sosnowcu.

SCOP: Jaki jest Państwa Największy Sukces?

Największym sukcesem jest to, iż działamy nieprzerwanie od prawie 30 lat prowadząc wszechstronną rehabilitację, służąc osobom niepełnosprawnym na wielu płaszczyznach życia. Dużymi sukcesami możemy się również poszczycić na niwie artystycznej i plastycznej. Ponad to istniejący w WTZ zespół muzyczny ,, Alberty ‘’ zdobył wiele nagród i wyróżnień na festiwalach i przeglądach muzycznych na terenie naszego regionu jak i całego kraju. Twórczość malarska naszych podopiecznych również zdobywała wiele nagród na wystawach na terenie całego kraju a największym sukcesem było zdobycie wyróżnienia na wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie pod patronatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

SCOP: Jakie są Państwa Plany odnoszące się do najbliższej przyszłości?

Plany na przyszłość to dalsza kontynuacja dotychczasowej działalności oraz jej rozszerzenie w postaci utworzenia nowych ośrodków na terenie miasta Sosnowca w postaci Domu Dziennego Pobytu dla starszych osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdyż takiego nie ma w całym naszym najbliższym regionie. Mamy też plan powołania spółdzielni pracy dla uczestników którzy mają możliwości i predyspozycje do aktywnego rozwijania się w sferze zawodowej. Wszystkie te plany oczywiście uzależnione są od sytuacji dalszego zagrożenia epidemiologicznego i jego konsekwencji w codziennym życiu.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i mamy nadzieję, że wszelkie plany dotyczące przyszłości i rozwoju Warsztatu Terapii Zajęciowej zostaną zrealizowane zgodnie z Państwa założeniami.