logo bieg

23 maja 2015 roku w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu podczas imprezy „Sosnowiecka Wiosna z NGO” odbędzie się drugi „Sosnowiecki Bieg w Byle Czym”. Włóżcie na siebie byle co i przyjdźcie pobiegać! W tym roku bieg został podzielony na dwa etapy.I etap przeznaczony został dla seniorów, którzy o godzinie 14.15 będą mogli pokonać 1,5 km trasę biegnąc lub maszerując (wyznaczoną trasę można pokonać dowolną techniką). Dla 50-u pierwszych seniorów po przekroczeniu linii mety przewidziane są pamiątkowe medale. II etap rozpocznie się o godz. 15.00 i jest to 3 km trasa dla bardziej wytrwałych, dla 100 pierwszych zawodników przewidziane są pamiątkowe medale.

W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia, które zgłoszą swoje uczestnictwo w biegu, dokonają opłaty startowej w dniu zawodów. Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym o takiej zdolności i biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie przedstawia zgodę od opiekuna prawnego na udział w biegu.

Zgłoszenia swojego uczestnictwa w biegu dokonać będzie można w sobotę 23 maja 2015 r. w godz. 13.00 ÷ 14.30 w biurze zawodów usytuowanym na terenie Parku gdzie wydawane będą numery startowe.

Opłatę startową będzie można uiścić w dniu zawodów w godzinach od 13.00 do 14.30 w biurze zawodów wrzucając wpisowe do puszki. Wysokość opłaty startowej wynosi nie mniej niż 15 zł. od osoby za bieg. 

Cała zebrana kwota z opłaty startowej przeznaczona zostanie na zakup ławek, które zostaną zainstalowane w miejscu przeznaczonym na grillowanie w Parku Kuronia.

Specjalnie powołana komisja wyłoni spośród uczestników DWA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIA, których autorzy zostaną nagrodzeni pucharem.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu wielu cennych nagród!

Program zawodów:
13.00 -14.30 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie opłat Startowych i wydawanie numerów startowych,
14.30 – start biegu na 1,5 km dla seniorów,
15.00 – start biegu głównego na 3 km,
15.30 – losowanie nagród i zakończenie biegu.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do Biegu

Regulamin Biegu

 Informacje o Biegu znajdziesz również na Facebooku -> https://www.facebook.com/events/447717622071107/

Trasa Biegu na 1,5 km:                                                                                        

TRASA 15 km BIEGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa Biegu na 3 km:

TRASA 3 km BIEGU