szkolenie

16 listopada w siedzibie SCOP (Plac Kościuszki 5) o godz. 16.30 odbędzie się bezpłatne szkolenie „Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej”.Zgłoszenia na scop@um.sosnowiec.pl lub pod nr tel. 32/292 10 14. Zapraszamy serdecznie!

 

 

Program szkolenia:

  1. Działalność gospodarcza w podmiocie ekonomii społecznej, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego – definicje, różnice, ramy formalno-prawne,
  2. Warunki przekształcenia działalności odpłatnej w działalność gospodarczą i wynikające z tego obowiązki organizacji,
  3. Działalność gospodarcza w organizacji – warunki, rejestracja i zasady prowadzenia,
  4. Konsekwencje podatkowe rozpoczęcia działalności gospodarczej – podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, kasy rejestrujące.