11694814 1040127292673054 1997949668307540871 n

 

Fundacja Nadzieja zaprasza wszystkich na bezpłatne porady prawne dla każdego.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym poprzez ich aktywizację, w tym przede wszystkim edukację!
Jednym z istotniejszych profilów działalności jest również niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom!

Brak świadomości prawnej, ograniczona wiedza o przysługujących nam prawach, nie rzadko powoduje, iż czujemy się bezradni w konfrontacji z ogromnym aparatem państwa!

Po przez podejmowane przez  Fundację Nadzieja inicjatywy, pragniemy także szerzyć wizerunek osób niepełnosprawnych jako ludzi pełnych dobrej energii, niosących pomoc innym!

Razem możemy więcej!

 

14203142 931470456999514 8580278650777801499 n