Zapraszamy na bezpłatny warsztat “Przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej”, którego celem jest wskazanie, jak należy przystosować miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Poruszony zostanie także temat praw przysługujących pracodawcom i pracownikom z niepełnosprawnością. Prowadzącym spotkanie będzie przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach.


Warsztaty są adresowane do przedstawicieli:

organizacji pozarządowych, które zatrudniają lub pragną zatrudnić osoby z niepełnosprawnością

założycieli spółdzielni socjalnych itp. placówek zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością

właścicieli / osób zarządzających firmami i przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, w których już pracują osoby z niepełnosprawnością lub planowane jest ich zatrudnienie.

 
W ramach warsztatów poruszona zostanie następująca tematyka:

  1. Przystosowanie miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością (fizyczną, intelektualną).
  2. Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością.
  3. Prawa i obowiązki przysługujące osobom z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

 
Termin:
Warsztaty odbędą się 25 kwietnia w biurze Stowarzyszenia MOST w Katowicach przy ulicy Kościuszki 70/1, w godzinach od 10.00 – 14.30.
 
Zgłoszenia:
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenie się drogą e-mailową do 21 kwietnia 2014 r., na adres: a.badetko@mostkatowice.pl, w tytule wpisując słowo “Warsztaty-przystosowanie miejsca pracy”.
 
W treści maila prosimy o podanie:
– imienia i nazwiska osoby chcącej uczestniczyć w warsztatach
– nr telefonu kontaktowego,
– nazwy przedsiębiorcy delegującego na warsztaty
– bardzo ogólną informację czy u pracodawcy są zatrudnione osoby z niepełnosprawnością (ile osób, na jakich stanowiskach) lub że jest planowane zatrudnienie osób z niepełnosprawnością (na jakich stanowiskach). Ta informacja zostanie przekazana trenerowi, który dzięki niej lepiej dostosuje zakres merytoryczny warsztatów.
 
Liczba miejsc jest ograniczona!
 
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostaną Państwo powiadomieni via e-mail 22 kwietnia w godzinach dopołudniowych.
 
Więcej informacji o warsztatach i rekrutacji udziela:
 
Alicja Badetko pod numerem telefonu: 32 253 94 20/ 32 757 66 37 bądź mailowo:
a.badetko@mostkatowice.pl
 
Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, który do lipca 2014 roku i realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika oraz Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej we współpracy z GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH Północnej-Westfalii.