BEZPŁATNE SZKOLENIE! "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku"

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej", zaprasza na bezpłatne szkolenie "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku", które odbędzie się w dniach 23-25 października 2013 w Katowicach.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenie:

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego na rynku

które odbędzie się w dniach 23-25 października 2013 w Katowicach

Cel szkolenia: Dostarczenie doradcom OWES wiedzy i praktycznych przykładów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego na rynku, przygotowania doradców do wspierania funkcjonujących PES w podejmowaniu działań związanych z rozwojem firmy lub wdrażaniem planu naprawczego.

ZARYS PROGRAMU:

 1. Rozwój przedsiębiorstwa społecznego:
  1. Techniki pozyskiwania i utrzymania klientów,
  2. Zmiana profilu, nowe pola działalności,
  3. Ekspansja na rynku,
  4. Modele biznesowe i ich ocena,
  5. Studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  6. Zarządzanie projektami biznesowymi,
  7. Programy specjalne w Urzędach Pracy i finansowanie zwrotne – możliwości finansowania tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych,
  8. Współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych.
 2. Zarządzanie firmą w kryzysie:
  1. Sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa,
  2. Zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji,
  3. Zarządzanie personelem,
  4. Mentoring i coaching,
  5. Postępowanie naprawcze, ścieżki dalszego postępowania,
  6. Ogłoszenie upadłości.

REKRUTACJA NA SZKOLENIE:

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ilość miejsc ograniczona.

Warunki rekrutacji: 1) decyduje kolejność zgłoszeń; 2) w przypadku dużej ilości zgłoszeń na jedno szkolenie, organizator może ograniczyć liczbę uczestników z jednej organizacji do maksimum 3 osób.

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać na adres: artur@spoldzielnie.org.pl, formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracja współpracy z CES – w załączeniu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie, komplet materiałów konferencyjnych 2 noclegi.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa z zakresu objętego programem szkolenia.

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 23 października 2013 o godzinie 11:00.

Katowice Hotel „Silesian” ul Szybowcowa 1a

Więcej informacji w sprawie szkoleń:

Artur Then

specjalista ds. szkoleń doradczych

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

e-mail:

artur@spoldzielnie.org.pl

tel. 12 655 10 17