BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sanockie Towarzystwo Oświatowe ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu  „Nowa szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny woj. śląskiego,  w przedziale wiekowym 15-27 lat będących osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.
 

Proponowane w ramach projektu „Nowa szansa” wsparcie będzie szczególnie ukierunkowane na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym poprzez zidentyfikowanie i ograniczanie barier w ich wejściu na rynek pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach grupowych i indywidualnych oraz otrzymają możliwość budowania doświadczenia zawodowego poprzez staże (6 miesięcy – 1500 zł/m-c) i praktyki zawodowe.

Wsparcie szkoleniowe będzie intensywne i skondensowane w czasie , dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy w trakcie szkoleń otrzymają: materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu na kursy, stypendium szkoleniowe oraz możliwość podjęcia stażu lub praktyki zawodowej po ukończonym szkoleniu.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ :

www.nowaszansa.com.pl

Serdecznie zachęcamy do współpracy! Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat realizacji Projektu prosimy o kontakt z Personelem Projektu:

Biuro Projektu „Nowa szansa” (czynne od pon – pt w godz. 8-16)

Ul. Warszawska 36/2, 40-008 Katowice (budynek od podwórza – oficyna)

Tel: 512 285 669; 789 025 830

E-mail: rekrutacjaprojektowa@gmail.com

Prosimy również o przekazywanie informacji o projekcie osobom niepełnosprawnym, którzy korzystają z usług Państwa Instytucji.

Informujemy również, że istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla os. zainteresowanych projektem w Państwa Instytucji.