3

Sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie w dniach 21 – 29 września 2015 zrealizowała swój drugi projekt “The Book of Freedom” w ramach programu ERASMUS+.

Tym razem na miejsce działań został wybrany Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Relaks” w Wiśle. Projekt miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej; bycia aktywnym obywatelem, przestrzegania obowiązków i praw obywatelskich; przemian demokratycznych oraz rozwinięcie kluczowych kompetencji u młodych ludzi. Projekt miał przyczynić się do zwiększenia świadomości obywatelskiej młodzieży w skali swoich krajów i zjednoczonej Europy.

W projekcie wzięło udział 36 osób z Polski – uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, Ukrainy-młodzież ze Szkoły nr 5 w Tarnopolu (Ternopil School 5 with Advanced Foreign Languages) wraz z opiekunkami. oraz młodzi ludzie z organizacji Magna Carta Genclik Dernegi z Turcji.
Projekt miał charakter edukacji pozaformalnej i był realizowany w języku angielskim.
Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok.
Uczestnicy oprócz warsztatów, gier integracyjnych przygotowali wieczory narodowe, w czasie których mogli poznać kulturę i tradycje Polski, Ukrainy i Turcji.

1