Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: pracowników, członków i wolontariuszy do udziału w projekcie Akademia 50+. Przedsięwzięcie adresowane jest również do osób, które dopiero planują działać społecznie w strukturach NGO. Już 21 lutego br. w Katowicach rozpocznie się w ramach Akademii 50+ cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności z zakresu: finansowania organizacji ze środków unijnych i donatorów, wizerunku organizacji i budowania partnerstw. Szkolenia są bezpłatne. 

Akademia 50+ jest projektem szkoleniowym, którego organizatorami są Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja 4SELF. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju organizacji pozarządowych, poprawa efektywności i wydajności podmiotów prowadzących działalność w trzecim sektorze oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego.Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie  i świętokrzyskie. Do udziału w spotkaniach zapraszamy: UTW, fundacje, stowarzyszenia, hospicja, grupy nieformalne, inicjatywy obywatelskie oraz osoby, które są w trakcie rejestracji własnego NGO.
 
Na Śląsku najbliższe szkolenia odbędą się  w dniach 21 – 24 lutego br. w centrum Katowic,w programie warsztatów:
21.02.2013- Partnerstwo -współpraca zamiast konkurowania
22.02.2013- Techniki zarządzania projektem, nauka myślenia projektowego
23.02.2013- Wizerunek organizacji 
24.02.2013- KREDYTOWANIE –Finansowanie – jak nie pchać się w pułapki, lecz skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki zewnętrzne dla zwiększenia potencjału NGO
 Można uczestniczyć w 75 % szkolenia – zgodnie z zasadami projektu.
Patronat medialny nad projektem sprawuje TVP Kraków, Echo Dnia oraz portal Superstarsi.pl. Więcej informacji i formularze rekrutacyjne na: www.akademia50plus.uj.pl
Informacja o projekcie
Anna Wrzesińska
Biuro Projektu Akademii 50+ – Fundacja dla UJ
e-mail: biuro@akademia50plus.uj.pl
tel: 691 769 463