Rusza ostatni nabór organizacji zainteresowanych wsparciem coacha i pulą rozwojową. Oferta skierowana jest do organizacji z województwa śląskiego oraz świętokrzyskiego.

Co oferujemy?
Po pierwsze, każda organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym wypracuje plan rozwoju, czyli zaplanuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. Po drugie, coach pomoże podjąć decyzję o przeznaczeniu puli rozwojowej, czyli kwoty 3 tys. zł na cel związany z rozwojem organizacji. Współpraca z coachem będzie polegała na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji. Coach będzie monitorował bieżące działania organizacji, udzielał wskazówek i podpowiedzi, a także pomoże nawiązać współpracę z innymi organizacjami.

Dla kogo?
Wniosek o objęcie coachingiem może złożyć każda organizacja posiadająca osobowość prawną (stowarzyszenie, fundacje, koło gospodyń wiejskich, klub sportowy, ochotnicza straż pożarna itd.). Pierwszeństwo udziału będą miały organizacje z terenów wiejskich, a także takie, które dotychczas nie korzystały z podobnych form wsparcia. Zapraszamy organizacje z województwa śląskiego i świętokrzyskiego.

Jak się zgłosić?

 1. Pobrać formularz zgłoszeniowy (doc);
 2. Wypełnić formularz;
 3. Wysłać formularz na adres mailowy coacha odpowiedzialnego za obszar działania organizacji (lista poniżej);
 4. Złożyć wydrukowany wniosek z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji w siedzibie właściwego Inkubatora (pełna lista adresowa poniżej).

Wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2013 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem projektu:

 • Katarzyna Weideman – Katarzyna.weideman@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105
 • Janusz Piechoczek – Janusz.piechoczek@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 107

lub z jednym z coachów:

 • Bielsko-Biała: Katarzyna Szymik – szymik@teatrgrodzki.pl, tel.: 33 496 52 19, 693 887 115 (powiat bielski, cieszyński, żywiecki, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, Bielsko-Biała, Katowice, Tychy);
 • Częstochowa: Kazimierz Słobodzian – swpagape@go2.pl, tel.: 34 362 78 66 (powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, tarnogórski, będziński, zawierciański, Częstochowa, Bytom, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec);
 • Kielce: Anna Korycińska – anna.korycińska@epi.org.pl, tel.: 41 310 70 90 (powiat konecki, włoszczowski, jędrzejowski, kielecki, skarżyski, staszowski, Kielce);
 • Łagów: Piotr Sadłocha – p.sadlocha@lgd-srws.pl, tel.: 41 30 74 938 (powiat starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski, pińczowski, buski, kazimierski);
 • Rybnik i  Gliwice: Małgorzata Krakowiak – malgorzata.krakowiak@cris.org.pl, tel.: 32 739 55 12 wew. 105 (powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski, gliwicki, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, Gliwice, Zabrze).

Pełna lista Inkubatorów znajduje się poniżej. Zapraszamy do współpracy!

Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
ul. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 33 496 52 19, 693 887 115

Inkubator Trzeciego Sektora w Częstochowie
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE
Al. Wolności 44
42-217 Częstochowa
Tel.: 34 362 78 66

Inkubator Trzeciego Sektora w Gliwicach
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice
Tel.: 32 238 24 55

Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Inkubator Technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego
ul. Olszewskiego 6/1.21
25-663 Kielce
Tel.: 41 310 70 90

Inkubator Trzeciego Sektora w Łagowie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rakowska 5
26-025 Łagów
Tel.: 41 30 74 938

Opisane działania są realizowane w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.