Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im.Św.Jadwigi śląskiej ,
ul.Gen.T.Bora-Komorowskiego 2 , 41-219 Sosnowiec

Szczególnym celem tego Stowarzyszenia jest:
-Umocnienie rodzin jako podstawowej komórki społeczeństwa
-Utrwalenie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem,
wspólnoty rodzinnej i narodowej
-Ochrona życia ludzkiego odpoczęcia do naturalnej śmierci
-Kształtowanie ,społecznych,kulturalnych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających godności,
słusznej niezależności,intymności.
KRS 0000249386 
więcej na stronie: www.krsw.sosnowiec.pl