KRS 0000131323
Cel szczegółowy 1%: OM TPD W SOSNOWCU


 

Przeciwdziałamy uzależnieniom i patologiom społecznym prowadząc od 2000r. świetlice środowiskowe z dożywianiem. 36 terenowych kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, aktywnie wspiera potrzebujące dzieci w środowisku w którym działają udzielając pomocy finansowej i rzeczowej a także oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Corocznie wypoczywa z nami na koloniach około 100 dzieci i młodzieży. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do dzieci z rodzin wielodzietnych i najuboższych z terenu Sosnowca.

Działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia. Zakupiliśmy autobus 17-osobowy do przewozu uczestników WTZ, organizujemy pomoc rzeczową, doposażamy sale do terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Corocznie organizujemy Przegląd Twórczości Dziecięcej Świetlic Środowiskowo-Śocjoterapeutycznych z terenu Sosnowca, dla środowiska osób niepełnosprawnych – Festyn Środowiskowo-Integracyjny z mieszkańcami, wycieczki i rajdy integracyjne.

Nie lekceważymy żadnego sygnału o nieprzestrzeganiu Praw Dziecka!

POMÓŻ MAM WSPIERAĆ NASZE DZIAŁANIA!

{AG rootFolder=”/images/galerie/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”130″ thumbAutoSize=”none” arrange=”name” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”eaeaea” highliteColor=”7bb627″ frame_width=”600″ frame_height=”300″ newImageTag=”0″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”0″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”0″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”fancybox”}Kampania_1_procent_2015/TPD{/AG}