Terenowe jednostki organizacyjne ogólnopolskich OPP

Kliknij na podświetlone na różowo nazwy organizacji i zobacz co proponują!

 


Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS 0000012847 

Cel szczegółowy 1%: Koło PZN w Sosnowcu


 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKR Pi BWP)

KRS 0000106108 

Cel szczegółowy 1%: Zarząd Miejski w Sosnowcu 


Polskie Towarzystwo Geograficzne

KRS 0000110860 

Cel szczegółowy 1%: Oddział Katowicki w Sosnowcu


 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

KRS 0000113420 

Cel szczegółowy 1%: Oddział Terenowy Zagłębia Dąbrowskiego

 Cel szczegółowy 1%: Oddział Miejski w Sosnowcu


 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

KRS 0000115547 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

KRS 0000131323 

Cel szczegółowy 1%: OM TPD w Sosnowcu


 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

KRS 0000154454 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Polski Związek Filatelistów

KRS 0000201405 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Polskie Towarzystwo Kulturalne

KRS 0000235114 

Cel szczegółowy 1%: Polskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Sosnowcu


 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

KRS 0000273051 

Cel szczegółowy 1%: Hufiec w Sosnowcu