LOGO STOWARZYSZENIA

KRS 0000327180


Stowarzyszenie organizuje pomoc szkole w Ostrowach Górniczych, uczniom i ich rodzinom. Dzięki uzyskanym środkom możemy zapewnić obiad potrzebującym, dofinansowujemy wyjazd na „zieloną szkołę” dzieciom z klas specjalnych, dofinansowujemy wycieczki szkolne.

Wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły – został zakupiony projektor i ekran do nowo utworzonej świetlicy, a także gry planszowe. Udzielamy wsparcia finansowego do realizacji programów profilaktycznych w szkole.

Wspieramy działalność organizacji szkolnych, a także drużynę harcerzy z Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”. Od kilku lat organizujemy „Jasełka Pokoleń”, gdzie oprócz dzieci i młodzieży szkolnej występuje grupa seniorów. Programem, który cieszy się dużą popularnością jest też Festyn „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”. Włączamy się w organizację spartakiady dla świetlic środowiskowych z terenu Sosnowca.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.

Nadal pragniemy pomagać dzieciom potrzebującym pomocy, realizować programy profilaktyczne, doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne i wspierać prace remontowe. Chcemy rozbudować Plac zabaw w parku szkolnym, o urządzenia sportowe dla młodzieży i dorosłych.