logo stawarzyszenia

KRS 0000365274


1% Podatku przekazany Stowarzyszeniu zostanie przeznaczony na pomoc bezdomnym i wolno żyjącym zwierzętom z terenów Sosnowca oraz miast ościennych.

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom” to pozarządowa organizacja działająca od 2007 roku. Od 2011 roku na mocy umowy z Urzędem Miasta prowadzimy wolontariat w sosnowieckim schronisku dla zwierząt. Celem naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim zmniejszenie poziomu bezdomności psów i kotów. W 2015 roku Stowarzyszenie przeprowadziło również szereg inwestycji w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu – łącznie na kwotę ponad 200 tyś złoty. Wsparcie finansowe oraz wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w schronisku przekłada się na spadek śmiertelności zwierząt. W roku 2011 wynosiła ona prawie 50%, w roku 2013 jedynie 5%.
Nie zapominamy o edukacji – współpracujemy ze szkołami i przedszkolami z terenu Sosnowca.
Organizowane są zbiórki karmy i darów na rzecz schroniska. Rozdajemy ulotki na temat sterylizacji i kastracji, zachęcamy do adopcji bezdomnych zwierząt, bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, lekcjach. Staramy się kształtować odpowiednie postawy wobec zwierząt już u najmłodszych.
Stowarzyszenie opiekuje się także kotami wolno żyjącymi. Co roku “Nadzieja na Dom” za zgodą zarządców nieruchomości rozstawia na terenie Sosnowca i miast ościennych budki dla kotów wolno żyjących. Na przełomie 2016/2017 rozpoczęliśmy kampanie “Koty miejskie”, dzięki której staramy się pomagać karmicielom kotów wolno żyjących i edukować mieszkańców Sosnowca i miast ościennych n.t. praw kotów wolno żyjących.
Stowarzyszenie współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, wraz z inspektorami i policją przeprowadzamy interwencje w sytuacjach gdy łamane są prawa zwierząt. W 2016 roku otrzymaliśmy 108 zgłoszeń dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Odebraliśmy 15 kotów i 30 psów, które właściciele utrzymywali w złych warunkach.