logo

KRS: 0000248278


41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 21

e-mail: wspolny.dom.sosnowiec@onet.pl 

Szanowni Państwo!

Jesteśmy grupą rodziców i osób zajmujących się dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, podejmującą działania, które zmierzają do wypracowania Regionalnego Projektu Usług dla Osób Niepełnosprawnych na Przestrzeni ich Życia „3xS – System – Strategie – Standardy”.

Udzielamy pomocy rodzinom i osobom dotkniętych niepełnosprawnością, będących w trudnej sytuacji życiowej, reprezen-tujemy ich interesy w różnego rodzaju instytucjach i urzędach, organizujemy akcje mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.Szczególną grupą naszych działań są osoby dotknięte Zespołem DownaAutyzmem i Zespołem Aspergera.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólny Dom” swoje cele realizuje poprzez:

  • rozpoznawanie potrzeb niepełnosprawnych w zakresie leczenia (w tym rehabilitacji), edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki socjalnej, udziału w kulturze i rekreacji z otwartym środowiskiem i pomoc w ich realizacji;
  • organizowanie różnych form terapii (arteterapii, hipoterapii), wypoczynku połączonego z rehabilitacją oraz imprez okolicznościowych;
  • organizowanie lub/i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych, różnych form mieszkalnictwa i aktywizacji zawodowej;
  • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wy-znaniowymi, fundacjami a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej, m.in. opracowywanie i drukowanie broszur i innych publikacji dotyczących niepełnosprawności.

Przekazując nam 1% podatku,
dajecie Państwo szansę na uśmiech i chwilę wytchnienia osobom niepełnosprawnym!

{AG rootFolder=”/images/galerie/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”130″ thumbAutoSize=”none” arrange=”name” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”eaeaea” highliteColor=”7bb627″ frame_width=”600″ frame_height=”300″ newImageTag=”0″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”0″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”0″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”fancybox”}Kampania_1_procent_2015/Wspolny_Dom{/AG}