getattachmid11619mpid3min1uidb8b555438634c505

KRS 0000129353


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu działa w Sosnowcu od 2002 roku. Staramy się pomagać, stymulować i angażować wszystkich zainteresowanych w działania podnoszące świadomość społeczną dotyczącą rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych. W szczególności nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży oraz Seniorów.

sis logoNasze główne cele to przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym formom antyspołecznym oraz pomoc osobom i rodzinom dotkniętym tymi problemami, działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, ochronę praw oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz aktywizowanie do działań pro społecznych na rzecz swojego dzielnicy. Nasze działania są skierowane do środowisk, które takich działań szczególnie potrzebują.

Środki otrzymane z 1 % Podatku, Stowarzyszenie wykorzystuje na prowadzoną w Klimontowie „Kuźnie Sukcesu” , w której dzieci znajdują pomoc
i zajęcia rozwijające wiedzę i sprawność. Co roku organizujemy warsztaty „Komputerowy Świat”, dla dzieci z terenu Sosnowca, których celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci cyfrową kreacją obrazu.

W 2014 roku udało nam się zorganizować dla senorów pierwszą edycje konkursu fotograficznego pod nazwą „Aktywny Senior w Obiektywie”. Uczestniczymy w organizowanych imprezach przez lokalne organizacje.

Podatniku Przekaż Właśnie nam 1% Podatku.
Bo dzięki Wam możemy więcej!