1 procent A3

KRS 0000393362


Fundacja Instytut Twórczej Integracji powstała z …marzeń. Tych marzeń o lepszym, bezpiecznym, przewidywalnym, „Idealnym Świecie”. Takim w którym osoby potrzebujące wsparcia, pomocy, wielorako niepełnosprawne potrafią żyć z uśmiechem w zgodzie i równowadze, w miarę swoich możliwości.

Jesteśmy pedagogami specjalnymi, pracownikami socjalnych, po prostu przyjaciółmi skupionymi wokół naszych dzieci i dorosłych. Tworzymy świat troszkę jak z “Alicji w Krainie Czarów”, świat specyficzny ale dla nas bardzo normalny.

Klucz do naszych działań to systemowa pomoc rodzinie i dziecku.

Inicjatywa fundacji polega na zbudowaniu systemu wsparcia, mającego na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców niepełnosprawnych i pełnosprawnych, zapobiegającego niepożądanym zjawiskom społecznym (wykluczeniu, marginalizacji), poprzez stworzenie spójnego i efektywnego systemu edukacji, rehabilitacji, opieki i wsparcia. Zapewnienie terapii począwszy od wczesnego wspomagania aż po wiek dojrzały.

Przyczyniliśmy się do powstania w Naszym Mieście: panelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy ZSS4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Powołaliśmy do życia Mieszkanie Zintegrowane i S3 Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną – czyli miejsce do w miarę samodzielnego zamieszkania i miejsce do pracy dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji jest nasz projekt „Ogród Polisensoryczny” – otwarta przestrzeń publiczna, w którym niepełnosprawne osoby dorosłe będą mogły pracować – ale jednocześnie kolorowe, stymulujące miejsce zabaw dla dzieci i odpoczynku dla dorosłych.
Wszystkie działania fundacji oparte są na pomysłach, dobrej woli i wolnym czasie jej współpracowników/wolontariuszy oraz na otwartych sercach i… portfelach darczyńców i donatorów.