logo hospicjum

KRS 0000056797


Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu od 20 lat zabezpiecza opiekę domową dla osób nieuleczalnie chorych (głównie na choroby nowotworowe) po zakończonym leczeniu przyczynowym. Rocznie obejmujemy opieką ponad 500 chorych, a każdego dnia opiekujemy się ponad 150 chorymi.
Biorąc pod uwagę rozpoznane potrzeby społeczne podjęliśmy trud otworzenia w Sosnowcu hospicjum stacjonarnego. Dzięki kilkuletnim naszym staraniom, popartym przez władze miasta w Sosnowcu powstanie hospicyjne Zagłębiowskie Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Psychologiczno-Rehabilitacyjnego, które będzie obejmować stacjonarną całodobową opiekę hospicyjną, dzienny ośrodek pobytu, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, centrum wolontariatu oraz dotychczasową działalność hospicjum domowego.
Dzięki udziałowi całego społeczeństwa od kilku lat intensywnie zbieramy środki na w/w inwestycję, pozyskując coraz większą liczbę zwolenników naszej inicjatywy. Złożony przez nas wniosek o środki unijne został pozytywnie rozpatrzony i została przyznana nam dotacja, która zabezpieczy 55% całkowitej wartości inwestycji. Pozostałą część musimy sfinansować z własnych środków, tj. ponad 4 mln. zł. Udało nam się zgromadzić 3 mln. zł. Brakuje nam jeszcze 1 mln. zł. Dlatego tak ważne jest dla nas pozyskanie jak największej kwoty z odpisów 1% podatku. W roku 2016 z tytułu odpisów 1% pozyskaliśmy 480 tys. zł. Na naszą rzecz odpisało 1% 9 tys. podatników, z których 8 tys. stanowili mieszkańcy Sosnowca.
Pozyskanie 1 mln zł z odpisów 1% biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszego miasta ( ponad 200 tys. ) jest możliwe do osiągnięcia!!
Bardzo prosimy Mieszkańców naszego miasta o wsparcie tej, jakże ważnej społecznie inwestycji i przekazanie nam 1% podatku szczególnie w tym roku. Jeżeli uda się pozyskać odpowiednią kwotę z 1% to budowany ośrodek zostanie otwarty już w listopadzie 2017r.

hospicjum plakat 2017 1 1

Przekazanie 1% na rzecz naszego Hospicjum pomoże nam zapewnić
kompleksową opiekę hospicyjną dla mieszkańców Sosnowca.

Podaruj nam 1% swojego serca