KRS 0000404633


Fundacja „Blisko Ciebie” powstała w celu niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, chorym i potrzebującym. Zapewniamy naszym podopiecznym dostęp do produktów leczniczych, dofinansowanie do leczenia, rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Grono podopiecznych stale się powiększa, a co za tym idzie zwiększają się potrzeby finansowe. Od początku działalności wszelkie prace na rzecz fundacji prowadzone są w formie wolontariatu – nie są wypłacane żadne wynagrodzenia. Każda złotówka przekazywana jest na rzecz podopiecznych.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy i podjęliśmy następujące cele i działania:

– zaopatrzyliśmy podopiecznych w środki pomocnicze oraz leki    
– wsparliśmy rzeczowo Hospicjum Cordis Katowice
– dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny dla naszej podopiecznej
– zakupiliśmy pionizator i finansujemy rehabilitację Damianka (9 lat) cierpiącego na porażenie cztero-kończynowe, który robi duże postępy, ale w dalszym ciągu potrzebuje pomocy
– przekazujemy fundusze na diagnostykę, rehabilitację i leczenie Mikołaja (18 m-cy), chłopca, który urodził się z ultra rzadką i nieuleczalną wadą genetyczną
-przyłączyliśmy się do akcji “szlachetna paczka” poprzez zakup pieca gazowego dla potrzebującej rodziny
– zbieramy fundusze dla małej Hani (14 m-cy) na leczenie i koszty dodatkowe związane z przeszczepem wątroby.

Pragniemy kontynuować podjęte przez nas w ubiegłym roku cele i działania, jednak bez wsparcia finansowego ze strony ludzi dobrej woli nie będzie to możliwe. Dzięki Państwa wsparciu możemy pomóc wielu osobom, niezależnie od wieku.

Dlatego prosimy o tak prosty gest jakim jest przekazanie 1% podatku dochodowego.

logo do wysyłki 3

 {AG}fundacjabliskociebie{/AG}