bliskociebie1

Fundacja „Blisko Ciebie” została założona w 2011roku i prowadzona jest przy grupie aptek „Apteka Blisko Ciebie”, co dodatkowo wzmacnia fundamenty jej działania. Fundacja powstała w celu niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, chorym i potrzebującym. Zapewniamy naszym podopiecznym dostęp do produktów leczniczych, dofinansowanie do leczenia, rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Grono podopiecznych stale się powiększa, a co za tym idzie zwiększają się potrzeby finansowe. Od początku działalności wszelkie prace na rzecz fundacji prowadzone są w formie wolontariatu – nie są wypłacane żadne wynagrodzenia. Każda złotówka przekazywana jest na rzecz podopiecznych.

Nasze działania w 2018r.

 • Finansowaliśmy co miesiąc rehabilitację Damianowi Lach oraz dofinansowaliśmy pobyt opiekuna w szpitalu opieki długotrwałej
 • Zrefundowaliśmy koszty delfinoterapii dla Mikołaja Giergielewicza cierpiącego na ultra rzadką wadę genetyczną Tetrasomię 18p
 • Sfinansowaliśmy protonoterapię dla Macieja Koperczak, który walczy z guzem mózgu, a także zrefundowaliśmy częściowo koszty związane z noclegiem podczas leczenia
 • Zakupujemy stale lekarstwa, środki pomocnicze i żywność dla Julii Matras
 • Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny Ewie Bednarskiej
 • Zapewniamy stałą, co miesięczną rehabilitację Karolowi Śliwoń
 • Dofinansowaliśmy pobyt leczniczy w sanatorium Izabeli Spilskiej cierpiącej na zanik mięśni
 • Sfinansowaliśmy pobyt siostrzyczek Marcelinie i Gabrysi Kozłowskiej na turnusie rehabilitacyjnym w centrum Rehabilitacji Zabajka
 • Zapewniliśmy zajęcia logopedyczne dla Grzegorza Wadowskiego
 • Zakupiliśmy trzy dawki olejku CBD dla Aliny Kalisty zmagającej się z glejakiem mózgu i padaczką lekooporną
 • Zrefundowaliśmy koszty zakupu leków, rehabilitacji, wizyt lekarskich, pomocy dydaktycznych Bartoszowi Warskiemu choremu na zespół Downa
 • Sfinansowaliśmy wysokospecjalistyczną operację w Instytucie Chiari w Barcelonie Annie Elias-Szymczyk walczącej z jamistością rdzenia związaną z malformacją Arnolda-Chiariego
 • Sfinansowaliśmy miesięczną terapię metodą S.Masgutowej Aleksandrze Królak chorej na autyzm
 • Sfinansowaliśmy 12 zajęć rehabilitacyjnych Darii Jagiełło cierpiącej na zanik mięśni
 • Dofinansowaliśmy turnusy rehabilitacyjne dla Dawida Pochwatka, Mai Żaczek, Oliwii Malińskiej i Oliwii Borda
 • Sfinansowaliśmy 16 zajęć rehabilitacyjnych Julce Sikorze chorej na MPD
 • Zakupiliśmy lekarstwa dla Kamila Kostrzewa
 • Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne i wyprawkę przedszkolną Lence Soleckiej
 • Zapewniliśmy neurorehabilitację dla Piotra Pastusiak
 • Dofinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Instytucie Dr.S.Masgutowej Oskarowi Lawendowskiemu
 • Zapewniliśmy usługi fizjoterapeutyczne Kamilowi Śmietana cierpiącego na MPD, chorobę Menkesa i padaczkę

i wiele innych…

 

bliskociebie2