shutterstock 377322730

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje: organizacja pożytku publicznego, w przypadku gdy finansuje lub współfinansuje z 1% podatku promocję, jest zobowiązana poinformować, bez względu na formę dotarcia do podatnika, o finansowaniu bądź współfinansowaniu promocji ze środków finansowych pozyskanych z 1% podatku. Również programy komputerowe umożliwiające rozliczenie podatku dochodowego muszą zawierać informację o możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Brak właściwego rozporządzenia, określającego formę i treść tej informacji nie wpływa na fakt, że przepis art. 27c ustawy od dnia 9 listopada 2015 r. jest bezwzględnie obowiązujący.

INFORMACJA W SPRAWIE ZASASD PROMOCJI 1% PODATKU

Stosownie do art. 27c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:
1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego (art. 27c ust. 2).
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 27 c ust. 3 ustawy opracował projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym określił treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 27c ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.
Z uwagi na występowanie w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów o charakterze technicznym w rozumieniu art. 1 lit. c dyrektywy 2015-1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa, został on w dniu 10 lutego 2016 r. notyfikowany Komisji Europejskiej. Planowany termin wejścia życie przedmiotowego rozporządzenia to czerwiec 2016 r.
W związku z powyższym, organizacja pożytku publicznego, w przypadku gdy finansuje lub współfinansuje z 1% podatku promocję, jest zobowiązana poinformować, bez względu na formę dotarcia do podatnika, o finansowaniu bądź współfinansowaniu promocji ze środków finansowych pozyskanych z 1% podatku. Również programy komputerowe umożliwiające rozliczenie podatku dochodowego muszą zawierać informację o możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Brak właściwego rozporządzenia, określającego formę i treść tej informacji nie wpływa na fakt, że przepis art. 27c ustawy od dnia 9 listopada 2015 r. jest bezwzględnie obowiązujący.