urzasskarbowylucky luck

W ubiegłym roku podatnicy z Sosnowca złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku w ponad 60% ze wszystkich złożonych zeznań, a łączna przekazana organizacjom kwota osiągnęła ponad 2,6 mln złotych. Czy w tym roku będzie więcej?

Wzorem lat ubiegłych, w czasie trwania tegorocznej akcji rozliczeniowej, podatnicy będą mogli zadecydować o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy, że terminowo złożą zeznanie podatkowe, wypełnią stosowny wniosek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonają zapłaty podatku
Wypełnienie wniosku jest proste i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jednej wybranej organizacji oraz wysokości kwoty na jej rzecz nieprzekraczającej 1% podatku należnego. Aktualną listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w portalu Ministerstwa Finansów /www.e-deklaracje.gov.pl
Warto pamiętać, że wniosek o przekazanie wybranej OPP 1% podatku może być również zawarty w korekcie zeznania, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania, tj, najpóźniej do dnia 30.05.2015r.

Pozostałe informacje Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
Terminarz płatnika
Daty składania rozliczeń za rok 2015
Deklaracje do końca stycznia
Wysyłanie PIT elektronicznie