Związek Sybiraków Koło w Sosnowcu

Nazwa:
Związek Sybiraków Koło w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.122
Ulica:
Mościckiego 14/ p.313
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Stanisław Narowski
Cele organizacji:
  • reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.,
  • prowadzenie działalności charytatywnej,
  • świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR,
  • roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach,
  • upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami,
  • przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności,
  • współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich,
  • prowadzenie działalności pożytku publicznego.